Офіційні правила участі в рекламній акції «Час подарунків в EVA»

Офіційні правила участі в рекламній акції «Час подарунків в EVA»

07.09.2015

1. Організатор рекламної акції.

1.1. Організатором та виконавцем Рекламної акції «Час подарунків в EVA» є Товариство з обмеженою відповідальністю „РУШ” (надалі – Організатор)

1.2. Дійсні правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «РУШ» стосовно порядку та умов проведення Акції.

2. Участь в Рекламній акції

2.1. До участі в Рекламній акції «Час подарунків в EVA» (далі – Рекламна акція, Акція) запрошуються усі громадяни України, які досягли 18 років.

2.2. Акція проводиться виключно в магазині «EVA» за адресою:

Місто

Адреса1

м. Кременчук

вул. Генерала Манагарова, 1


3. Тривалість та умови участі в Рекламній акції.

3.1. Рекламна акція триватиме в магазині «EVA» з 14 вересня по 10 жовтня 2015 року включно (далі за текстом – «період проведення Рекламної акції»).

   3.2. До участі в рекламній Акції запрошуються усі громадяни України, які зробили покупку будь-якого товару на суму від 75 грн. в магазині «EVA», що приймає участь в Акції (надалі по тексту – Учасники).

3.3. Учасниками Акції не визнаються і в ній не мають права брати участь:

1) працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;

2) працівники лінії магазинів «EVA»;

3) чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, перелічених в п.п. 3. ;

4) особи, яким не виповнилось 18 років.

4. Заохочення Акції.

4.1. Організатор, відповідно до норм пункту 167.3 статті 167 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010року є податковим агентом щодо нарахування та перерахування в державній бюджет Податку на доходи фізичних осіб за отримані   матеріальні блага Учасником акції.

5. Умови участі в Акції.

5.1. Для участі в Акції Учасник, який здійснив в період проведення Акції покупку будь-якого товару на суму від 75 грн. в магазині «EVA» (за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Манагарова, 1.)та виявив бажання прийняти участь в Акції, повинен:

- заповнити акційну картку, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові та номер контактного телефону

- прикріпити до неї чек, підтверджуючий покупку;

- зберегти анкету з чеком,завітати на один із розіграшів,покласти анкету до акційного боксу.

5.2. Кількість заповнених карток з чеками від одного Учасника не обмежена

6.Визначення Переможців, які отримають Право на отримання Заохочень Акції або Право на Знижку.

6.1. Визначення Переможців рекламної акції, які мають право на отримання Заохочень або право на Знижку здійснюється серед Учасників Акції, які прийняли участь в акції в період 14 вересня по 10 жовтня 2015 року включно.

6.2. Організацію проведення процедури визначення осіб, що набули право отримання Заохочень або Право на Знижку, забезпечує організатор. Проведення процедури визначення осіб, що набули право отримання Заохочень або Право на Знижку буде проходити:

23.JPG

6.3. Для отримання Заохочення Переможцю Акції, який здобув право на отримання Заохочення, необхідно у зазначений Організатором термін, обов`язково з’явитися за вказаною Організатором адресою, заповнити документи, надані Організатором, та подати: копію власного паспорту (1-ї, 2-ї, 3-ї сторінки, а також сторінки з дійсною адресою прописки або реєстрації), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду у ДРФО. Окрім документів, що зазначені вище, Переможець Акції, який здобув право на отримання Заохочення, повинен надати Організатору за його вимогою додаткові документи, які будуть необхідні для отримання такого Заохочення.

6.4. Заохочення або право на Знижку може бути отримане Учасниками рекламної акції тільки на умовах цих Правил.

6.5. У випадку відмови Учасника рекламної акції від участі в подальшому визначенні Заохочення або права на Знижку на певний акційний товар вважається, що Учасник відмовляється від Заохочення або права на Знижку.

6.6. У разі недостовірних контактів та відсутності самостійного звернення переможця, Організатор має право відмінити право отримання заохочення або вважати Право покупця на знижку не дійсним. Якщо переможець акції вибуває на етапі до визначення конкретного Заохочення або права на Знижку, кількість одиниць акційного товару не коригується.

7. Надання інформації.

7.1.Беручи участь у Рекламній акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатору Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатору та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.2. Збір вищезгаданої інформації дозволить Організаторові Рекламної акції якнайшвидше передати Заохочення особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

7.3. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1.Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

8.2. Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили.

8.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника скористатись Заохоченням або правом на Знижку Акції з будь-яких причин.

8.4. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов’язуються додержуватися і виконувати їх.

8.5. Приймаючи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочення або права на Знижку та інш.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення або права на знижку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.6 Відповідальність за нарахування, утримання та своєчасну сплату податків, пов`язаних з розповсюдженням Заохочень рекламної акції в рамках даної акції, згідно чинного Законодавства України, несе Організатор.

8.7. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

8.8. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил у магазинах «EVA» та на Інтернет-сайті www.eva.dp.ua.


Будь-яке спотворення інформації при передруці матеріалів заборонено! Посилання на джерело обов'язкове!

Гаряча лінія 0 800 303 700*
*Усі дзвінки зі станціонарних та мобільних телефонів безкоштовні.
Графік роботи контактного центра: щоденно з 08-00 до 21-00..
catalog